Vrtané studny,
vrty pro tepelná čerpadla

Naše firma se zabývá vrtáním studní, vrtů pro tepelná čerpadla, pilotů a mikropilotů pro zakládání staveb a zhotovením kompletní projektové dokumentace potřebné k legalizaci vrtané studny. Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla jsou naší hlavní specializací. Vlastníme techniku, kterou lze použít i v obtížně přístupných lokalitách. Vrtaná neboli trubní studna je vhodná jako zdroj pitné nebo užitkové vody.

Služby

Vrtané studny

Vrtaná studna je zařízení k jímání vody pro účely dalšího využití.

Vrtané studny se hloubí nárazovým, rotačním, drapákovým a jádrovým způsobem pomocí speciálních vrtných souprav. Nejrozšířenější a cenově nejdostupnější technologií je hloubení rotační.

Průměr hloubeného otvoru pro vrtanou studnu musí být zvolen s ohledem k celkovému využití studny. V úvahu se musí vzít potřebná hloubka vrtu, tloušťka obsypu a těsnění a vnější průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpacího zařízení.

Vrtaná studna se sestává z následujících částí:

 1. Předvrt
  Úvodní část vrtu vedená v nesoudržných (jíl, písek) horninách. Nesoudržné horniny jsou přepaženy manipulační ocelovou zárubnicí, která je na závěr vrtných prací vytažena. Tento úsek vrtu je obvykle utěsněn cemento-bentonitovou směsí tak, aby do vrtu nepronikalo povrchové znečištění.
 2. Vrt
  Vrt je otvor vedený kolmo k vodorovné rovině povrchu země o různém průměru. Nejčastějším a obvykle optimálním profilem vrtání je průměr 180–254 mm s vloženou zárubnicí nejčastěji 125 mm, 140 mm, nebo 160 mm, v závislosti na geologických podmínkách. Vzácnější jsou vrty průměru 300 mm a více. Občas se hloubí vrty průměru 120–150 mma zapouští se do nich tenkostěnná trubka z PVC průměru 110 mm. Jelikož tyto vrty konstrukčně neodpovídají normě, potýkají se často s kalnou vodou, se sníženou životností a haváriemi.

  V případě, že hrozí vyplavování písku do prostoru vrtu, používáme zárubnice s lepenými filtry, které zabraňují pronikání písku k čerpadlu a prodlužují tak životnost celého díla. 

 1. Zárubnice – Pažnice
  Pažnice je plastová roura v dolní části perforovaná pro usnadnění průtoku vody do volného prostoru vrtu, současně trvale bránící posunutí hornin a zasypání vrtu.
  V našem případě používáme nejčastěji průměry 125 mm, 140 mm, nebo 160 mm. Pažnice mají atest na pitnou vodu.
 1. Obsyp
  Obsyp je drobný těžený štěrk do velikosti zrna 4 – 8 mm, kterým se vyplní prostor mezi vnějším pláštěm pažnice a vnitřní stěnou vrtu.Tímto je pažnice vůči vrtu vymezena a stabilizována proti posunutí. Současně mezery mezi jednotlivými zrny zajišťují dobrý prostup vody do volného prostoru vrtu uvnitř pažnice. Odtud je voda následně čerpána pro další využití prostřednictvím nainstalované čerpací techniky.
 1. Zhlaví
  Zhlaví je horní část vrtu, která je následně osazena technickou šachtou. Před osazením technickou šachtou je samotný vrt uzavřen zatavením vyčnívající části pažnice. Toto opatření chrání vrt před znečištěním.
 1. Technická šachta
  Technická šachta je samostatný stavební prvek tvořený, podle potřeby dalšího vystrojení studny čerpací technikou, který se zapustí do země 1,1 až 1,5 metru s přesahem 20 – 50 cm nad terén. Technická šachta je kryta studničním poklopem.
 1. „Vystrojení studny čerpací technikou“
  je termín pro soubor technických zařízení (čerpadlo tlaková nádoba atd.), jejichž prostřednictvím se zajišťuje doprava vody ze studny do objektu. Toto zařízení tvoří samostatný technologický celek, který se většinou řeší samostatně.

Ceník vrtných prací

Průměr vrtu Výstroj Cena
191 mm 125 mm 1 490 Kč/m
203 mm 140 mm 1 590 Kč/m
203 mm 160 mm 1 690 Kč/m

Vrtání v nesoudržných horninách (štěrky, jíly, písky) s použitím ocelových pažnic: 2 890 Kč/m

Cena vrtu obsahuje:

Doprava zdarma do 40 km (20+20)
Uvedené ceny jsou bez DPH

Poptávka

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Fotogalerie

Videa